Naslovnica Monaštvo Skip Navigation Links
Sv. BenediktExpand Sv. Benedikt
Skip Navigation Links
SamostaniExpand Samostani
Naša izdanja Foto galerija Linkovi Kontakt
 FEDERACIJA


Federacija benediktinskih samostana

 

Kongregacija za ustanove posvećenoga života i Družbe apostolskoga života, nakon što je pomno ispitala zamolbu od strane Samostana benediktinskih koludrica u Hrvatskoj, Dekretom od 20. srpnja 1996 podiže i osniva u Hrvatskoj Federaciju benediktinskih koludrica „Sluga Božji Alojzije Stepinac“. Članovi su Federacije svih osam Samostana koji se nalaze u: Cresu, Hvaru, Krku, Pagu, Rabu, Šibeniku, Trogir i Zadru.

Osnivačkim Zborom Federacije te izbornom skupštinom koja je održana je u samostanu Sv. Margarite u Pagu predsjedao je apostolski nuncij u RH mons. Giulio Enaudi. Skupu su uz njega nazočili i nadbiskup splitsko-makarski mons. Ante Jurić, te nadbiskup zadarski mons. Ivan Prenđa.

Za prvu Predsjednicu Federacije izabrana je trogirska opatica m. M. Ivana Šeravić. Kao članice Vijeća federacije izabrane su paška opatica m. M. Bernardica Badurina i šibenska koludrica s. M. Lucija Franin. Za tajnicu Federacije izabrana je trogirska koludrica s. M. Alojzija Dorvak. Vodstvo Federacije bira se na redovitom Zboru Federacije svakih šest godina.

Svrha Federacije je pomagati koludrice da se i međusobnom povezanošću i suradnjom sve dublje zalažu u monaškom životu prema Pravilu sv. Benedikta kako bi se u svemu slavio Bog.